2019 m.

Rugsėjo 1-oji.

 

               

 

 

 

Šeimos šventė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurginės Agluonėnuose

 

 

 

 

 

 

 

             Metodinė diena tapusi tarptautine

                       2019 m. balandžio 4 d. Palangos l/d „Pasaka“ vyko metodinė diena „Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas. Šeimos informavimas apie vaiko ugdymo(si) pasiekimus“. Ši tema buvo pasirinkta ne atsitiktinai, ji nuolat sulaukia dviprasmiškų pasisakymų ir nuomonių: kam to reikia, o gal tik dar vienas biurokratinis procesas ir pan.

                      Dalintis įžvalgomis apie vaikų pasiekimų vertinimo sistemą(as) bei gerąja darbo patirtimi vertinant vaikų ugdymo(si) pasiekimus atvyko ne mažas būrys pedagogų. Malonus netikėtumas buvo, kai joje dalyvauti panoro pedagogai ne tik iš Palangos ar Klaipėdos, bet ir iš Telšių, Vilniaus ir net Latvijos, Rucavos miestelio l/d „Zvaninš“. Pedagogai dalinosi savo darbo patirtimi, bandė rasti sprendimus iškilusiems sunkumams šioje srityje spręsti. Nepaprastai vertinga buvo išgirsti svečio, knygų autoriaus, socialinių mokslų daktaro, docento, Vilniaus l/d „Jurginėlis“ direktoriaus Sergejaus Neifacho pasisakymų.

                      Pedagogės iš Latvijos savo pranešimu bandė atkreipti mūsų visų dėmesį, kad ne tiesioginių su vaiku darbų sūkury mes ne retai pamirštame kas svarbiausia – vaiką, jo tikrąjį poreikį jaustis reikalingu ir mylimu, jis dažnai lieka antrame darbų plane. Jos pastebėjo, kad ir tėvai nesusimąsto apie vaiko dvasinę gerovę, jie nepagalvoja, kad vaikui ne žaislų, skanumynų ar žinių labiausiai reikia, o mūsų visų dėmesio, laiko, skirto pabuvimui kartu su jais. Mes, suaugusieji, pamirštame, kad be fiziologinių poreikių žmogui ne mažiau reikia ir socialinių: draugystės, meilės, pripažinimo, dėmesio ir pan.

                      Nepamirškime, kad didžiausia vertybė – ŽMOGUS.  Vaikas irgi žmogus, tik dar labai mažas.

 Irma Kuojienė,

Palangos l/d „Pasaka“

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2019-04-05

  

 

 

 

 

 

 

 

         2019 m. kovo 18-22 dienomis l/d ,,Pasaka“ bendruomenė įsijungė į ,,Vaikų linijos“ inicijuotą akciją ,,Savaitė be patyčių 2019“. Iniciatyvos tikslas- ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimų gebėjimus, užkirsti kelią priekabiavimui ir patyčioms, skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio ir vaikų bei suaugusio santykius. Savaitė buvo labai turininga, šilta, pilna draugiškų apsikabinimų, gražių žodžių. Vaikai išmoko atpažinti patyčias, bei joms užkirsti kelią. Vaikus aplankė pasakų personažai: Raudonkepuraitė (aukl. S. Mažeikytė) ir Vilkas (aukl. K. Motiejauskaitė). Vilkas nemokėjo gražiai bendrauti, todėl Raudonkepuraitė jam padovanojo ,,Stebuklingų žodžių knygelę“, kad galėtų pasimokinti gražių žodžių ir  susirasti draugų.  Vilkas vaikams davė užduotis - sukurti plakatus - šūkius apie draugystę. Savaitės eigoje l/d „Pasaka“ kino teatre ,,Draugystė“ vaikai žiūrėjo animacinius, edukacinius filmukus apie gražius ir pagarbius tarpusavio santykius, pagalba draugui, taikiai spręsti iškilusias problemas.                            Savaitės pabaigoje visų grupių vaikai ir pedagogai susirinko pasidalinti savaitės įspūdžiais ir jausmais.  Visi džiaugėsi Vilko elgesiu, kuris per savaitę išmoko gražaus elgesio, žodžių ir niekada nebesityčiojo iš kitų. Vaikai pristatė savo plakatus - šūkius, ketureilius apie draugystę, iš kurių buvo padaryta graži ,,Draugystės gėlė“. Vaikai šoko draugystės ratelius, dainavo dainas ir visi kartu su bendruomene pasižadėjo būti draugiškais ne tik šią savaitę, bet ir  nuolat.

 Aukl. K. Motiejauskaitė

 

 

 

  

 

 

 

Lietuvių kalba yra viena seniausių pasaulyje. Ji sudėtinga ir turinti gausybę galimybių išreikšti mintis. Kalba - neatsiejama  žmogaus gyvenimo dalis. Jos dėka galime bendrauti su kitais, dalytis mintimis, jausmais, prisiminimais, perimame ankstesnių kartų patirtį.

Vasario 26d. l/d „Pasaka“ vyko pilietinė iniciatyva „Gražiausi žodeliai gimtajai žemelei“, skirta lietuvių kalbos dienas paminėti, inicijuojama atsižvelgiant į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos inicijuotas Lietuvių kalbos dienas ir siekiant paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienas: Vasario 16- ąją ir Kovo 11-ąją. Pilietinės iniciatyvos tikslas - ugdyti vaikų vertybines nuostatas: patriotiškumą, pilietiškumą, meilę savo šaliai, jos kalbai, kultūrai, žmonėms per lietuvių kalbos raišką, meninio žodžio suvokimą.

Prie šios iniciatyvos mielai prisijungė Palangos lopšelių - darželių „Ąžuoliukas“, „Nykštukas“, „Žilvinas“ vaikai. Jie deklamavo eilėraščius, sekė lietuvių liaudies pasakas, dainavo daineles apie Lietuvą, žaidė lietuvių liaudies žaidimus. Renginį papuošė etnografinis ansamblis „Mėguva“. Ansamblio moterys dainavo dainas, kvietė šokti ratelius ir žaisti žaidimus, grojo kanklėmis. Renginį puošė vaikų poetė Alma Viskontienė, kuri deklamavo savo kūrybos eiles vaikams bei literatų klubo narė Asta Brazaitienė linksmai pristatė pasakojimą apie vorą. Lopšelio – darželio ,,Pasaka“ direktorė Dainora Šeižienė dalyviams ir pedagogams įteikė padėkas už dalyvavimą, rodant iniciatyvą saugoti savo gimtosios kalbos kultūrą, tuo pačiu stiprinant savo tautiškumą.

Auklėtojos: Kristina Motiejauskaitė, Vita Bernatavičienė

2019-02-27

  

 

 

  

 

 

Vasario 27 d. lopšelyje-darželyje vyko ,,Lietuvos mažųjų žaidynių" pirmasis  etapas. Tikslas pasirengti artėjančiam II etapui, kuris vyks jau tarp Palangos m. ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Tačiau tai buvo ne vienintelis renginio tikslas, tuo pačiu susirinkome ir smagiai ir aktyviai pajudėti. Grojant žaidynių himnui ir palydint olimpiadų personažams Kiškučiui ir Meškučiui, į salę įžygiavo varžybų dalyviai: grupių ,,Rainiukai", ,,Pumpurėliai", „Nykštukai“ vaikai ir auklėtojos, palaikymo komandos.  Linksma mankšta, vaikus nuteikė azartiškoms varžyboms. Labiausiai džiugino tai, kad vaikai įveikė jaudulį ir puikiai atliko parengtas rungtis, parodė vikrumą, ištvermę, draugiškumą. Varžytis buvo smagu, aidint aktyvių sirgalių, draugų palaikymo šūksniams ir plojimams. Varžybų metu visiems buvo linksma ir gera, o svarbiausia laimėjo draugystė.

Dalyviai buvo apdovanoti diplomais.

Renginio organizatorė, auklėtoja Loreta Ieva Motužienė

               

 

 

 

 

,,Graži Tėvynė mano, nuo šimtmečių senų,

Čia protėviai gyvena, ir aš čia gyvenu“.

Tokiais žodžiais lopšelyje - darželyje ,,Pasaka“  vasario 15 d. prasidėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventės minėjimas. Į salę džiugiai nusiteikę, pasipuošę tautiniais simboliais, rinkosi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtiniai, auklėtojos, darželio bendruomenė. Šventė prasidėjo Lietuvos himnu, kurį giedojo visi susirinkusieji. Renginio metu vaikai dainavo dainas, deklamavo eiles apie Lietuvą, gimtinę, tėviškę, Lietuvos auksą - gintarą. Buvo išsakytos mintys kodėl mums svarbi ši šventė ir kuo mes šiandien galime didžiuotis. O vaikų kūrybiškumas, meilė Tėvynei atsiskleidė vaikų piešinių parodoje „Aš myliu Lietuvą“, kurią galima pamatyti Palangos m. viešojoje bibliotekoje, vaikų skyriuje.

Auklėtojos: Kristina Motiejauskaitė ir Vita Bernatavičienė.

  

 

 

 

 LT00117 Palanga, tel.: 8-460-54586, 8-616-00889, faks. 8-460-54586, el.p. mdpasaka@gmail.com