Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ 2019 metais įsigytų vadovėlių, mokymo priemonių suvestinė

2019 m. viešųjų pirkimų planas

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita

Mažos vertės pirkimų tvarka

 

 

 LT00117 Palanga, tel.: 8-460-54586, 8-616-00889, faks. 8-460-54586, el.p. mdpasaka@gmail.com