SVEIKATOS PROGRAMA 2018-2022

2018 METŲ MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS

VADOVO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

vaiku pasiekimu vertinimo aprasas

2017-2019 METŲ STRATEGINIS PLANAS

2017 -2019 m. STRATEGINĖ ANALIZĖ

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS APRAŠAS 2017-08-31

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 2018-2020 m.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

BENDRUOMENĖS NARIŲ ELGESIO IR ETIKOS NORMOSLT00117 Palanga, tel.: 8-460-54586, 8-616-00889, faks. 8-460-54586, el.p. mdpasaka@gmail.com