Palangos lopšelio-darželio Pasaka 2proc . ataskaita už 2019 metus

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PALANGOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,PASAKA“ KARANTINO LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS

Vaikų neatvykimo dėl ligos apskaitos tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio "Pasaka" vadovo 2019 metų veiklos ataskaita

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka" 2018 m. veiklos vertinimo ataskaita

Palangos lopšelio-darželio "Pasaka" vadovo 2018 metų veiklos ataskaita

Palangos lopšelio-darželio Pasaka vaikų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Darbo apmokėjimo sistema

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKA

2019-2021 m. strateginio plano priemonių vykdymo analizė

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka" 2020-2022 metų strateginis veiklos planas

2018-2022 METŲ SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

2020 metu Mokyklos veiklos planas

vaiku pasiekimu vertinimo aprasas

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

IKIMOKYKLINIO UDGYMO PROGRAMA 2018-2020 m.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Darbo tvarkos taisykles 2019-11

BENDRUOMENĖS NARIŲ ETIKOS IR ELGESIO NORMOSLT00117 Palanga, tel.: 8-460-54586, 8-616-00889, faks. 8-460-54586, el.p. mdpasaka@gmail.com